söndag 20 november 2011

Släpp in de unga!

Folkpartiet Liberalerna slår nu ett slag för alla unga som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. De höga ingångslönerna gör att äldre med mer erfarenheter går före nyutexaminerade ungdomar med begränsad arbetslivserfarenhet.

Ett jobb ger frihet och trygghet. Att arbeta innebär egen försörjning och vetskap om att vara behövd. Det ger möjlighet att skaffa sig en bostad, att vara självständig och att ta makten över sin vardag. Unga arbetslösa ser förstås väldigt olika ut – det kan vara 17-åringen som hoppat av skolan eller 25-åringen med akademisk utbildning. Men gemensamt för dem alla är att de vill ha ett jobb.

Idag är det långt ifrån enkelt för en ung människa att få sitt första jobb. Alliansregeringen har gjort mycket för att fler unga ska få jobb. Men mer behöver göras. De regler som en gång skapades för att ge dem som arbetar trygghet stänger idag ute dem som står utanför arbetsmarknaden och vill in. Alltför få anställda vågar gå från en fast anställning till den osäkerhet som ett nytt jobb kan innebära. Alltför få arbetsgivare vågar anställa en person utan yrkeserfarenhet. Men om fler skulle våga byta jobb skulle fler unga få chansen att visa vad de kan. Om fler arbetsgivare skulle våga anställa personer utan erfarenhet skulle fler unga få möjlighet att skaffa sig nödvändig kompetens för ett framtida arbetsliv. Om hjälpen till omställning vid arbetslöshet blev bättre kommer fler känna trygghet och kunna ta sig vidare på arbetsmarknaden. Den svenska arbetsmarknaden måste moderniseras. Den måste gå från att vara stängd och trög till att bli öppen och trygg.

Ändra turordningsreglerna i LAS så att de grundas på personlig kompetens istället för anställningstid.

Höj ersättningstaket i arbetslöshetsförsäkringen de första 100 dagarna, så att fler arbetslösa får 80 procent av sin lön i ersättning.

Inför ungdomsavtal som ger unga utan erfarenhet handledning och en fot in på arbetsmarknaden, med inledningsvis lägre lön.

Förläng provanställningstiden för personer under 26 år från ett halvår till ett år. Det gör att unga med begränsad erfarenhet får längre tid på sig att visa sin kompetens och arbetsgivaren får bättre underlag för sitt anställningsbeslut.

Underlätta livslångt lärande.

Inför skattegynnat kompetenssparande som både arbetsgivare och den anställde kan avsätta pengar till. Inför en allmän arbetslöshetsförsäkring med en in­komstberoende ersättning för alla som har arbetat en viss tid.

Fler unga måste få jobb!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar