fredag 4 november 2011

Örebro majoritetens budget 2012

Nu har majoriteten i Örebro kommun presenterat sin budget. I texten är det stora satsningar men i siffrorna är det mest besparingar och neddragningar. Kan lätt bli så när önskelistan möter verkligheten.
I budgeten är det speciellt en sak jag funderar över. Man ska starta några olika företag, bland annat ett byggföretag. Detta skall företrädesvis anställa personer som varit arbetslösa länge och uppdragen ska bli att bygga verksamhetslokaler i Vivalla. Tanken kan i första påseende verka god, men jag förstår inte hur man ska få ihop det.
Enligt Konkurrensverket får inte kommunala bolag bedriva konkurrerande verksamhet. Dessutom ska all upphandling av varor och tjänster som kommunen gör ske i konkurrens, det går inte att undanta vissa byggen till det egna bolaget.
I Örebro ser de etablerade (och fria) byggföretagen med rynkade pannor på framtiden, några har redan varslat sin personal om nedskärningar. Konjunkturen är inte på väg åt rätt håll för.

Under förra mandatperioden började dåvarande majoriteten med en annan lösning på de långtidsarbetslösas problem. Man samarbetade nära med etablerade företagen, som tog in personerna för praktisk utbildning inom företagets verksamhet. Det slutade med anställning, det mest lyckade företaget var Lillåns Plåt AB. Se där, en annan lösning som inte snedvrider konkurrensen och som leder till "riktiga" jobb.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar