söndag 30 januari 2011

Hindersmässan och företagande

Nu är Hindersmässan i Örebro avklarad, kylan kom som sig bör och nu kan vi se fram mot våren.
Hindersmässan startades av bergsmän och jägare, bergsmännen för att de behövde träffas och prata affärer, jägarna för att sälja sina skinn. Idag finns syftet fortfarande kvar även om bergsmännen fått sällskap av småföretagare och svenskt näringslivs större aktörer. Mässan är fortfarande en viktig mötesplats. Att den finns i Örebro gläder oss som inser hur viktigt näringslivet är för den sociala välfärd som vi alla månar om, även om nu inte alla politiska partier insett var pengarna kommer från som ska bekosta den.
De små företagarna var rikt representerade på marknadsplatsen med allt från marknadsgodis till stekpannor där inget fastnar och dammtrasor som nästan städar själva. Tänk vilken härlig rikedom av varor när valfriheten får blomma ut i full frihet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar