onsdag 22 december 2010

Irak och enfrågepartier

Under hösten har både radio och TV rapporterat om Sveriges hantering av kristna irakier. Dessa har utan större pardon skickats "hem" till Bagdad. Att det finns grupper i Irak som öppet utnämnt de kristna till lagligt villebråd tycks inte bekymra de ansvariga i Sverige.
Inom allians-regeringen är det (M) som har ansvaret för dessa frågor. Varje gång media har reagerat har minister Tobias Billström kallt konstaterat att han inte kan göra något eftersom det är emigrationsdomstolen som beslutar. Och så är det rent juridiskt, men det är fortfarande regeringen som ger förslag till nya alternativt ändringar i befintliga lagar, som riksdagen sedan beslutar om.
Är resultatet av stiftade lagar inte det förväntade måste lagarna justeras. Men kanske är alliansen nöjd med att Sveriges rykte som humant invandrarland ute i världen nu naggas i kanten.
Att det är (M) som "äger" frågan framgår med all tydlighet, men vad tycker de andra partierna inom alliansen? Idag har (KD) lyckats få till ett förslag att tjänstemännen ska "utbildas" i religionsfrågor för att därmed (förhoppningsvis) ta andra beslut.
Men jag saknar mitt parti (FP) och centerns ståndpunkter. Inom FP har tidigare de sociala frågorna haft stor plats, nu verkar det som om samarbetet i alliansen skapat en rad enfrågepartier som bara har en åsikt inom det område som tilldelat departement ger. Jag saknar den utvecklande debatten!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar