tisdag 14 september 2010

Lånta fjädrar

Fick idag en liten folder som en koalitionsbroder delat ut i Tysslinge området. Av den får man lätt intrycket att det är tack vare hans arbete som så mycket hänt i bygden. Sanningen är väl snarare den att lokala nämnden i Tysslinge gjort gräsrotsarbetet, hittat möjlig tomtmark, skapat förutsättningar för ett nära samarbete mellan Örebro och Lekbergs kommun för att utveckla gränsområdet etc.

Jag tycker att man, även i en valrörelse, kan vara så generös att man kastar lite ljus på sin omgivning också. Vi har haft ett väldigt bra samarbete mellan de olika nämnderna och med gemensamma krafter fått väldigt mycket gjort. Förr var det mer snack, de senaste åren har det varit väldigt mycket verkstad.
Jag ser fram mot ännu en mandatperiod tillsammans med övriga koalitionspartier, vi har bara börjat vår förbättring av hela Örebro

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar