måndag 6 september 2010

Att arbeta i valstugan

Jag har haft möjlighet att arbeta i vår valvagn vid lunchtid flera dagar. Det är ofta mycket ungdomar i rörelse, skolorna passar på att ha utbildning om de olika partierna och demokratin i Sverige.
En fråga som återkommer är varför vi i alliansen vill ta bort alla bidrag. Ungdomarna har många gånger egna, nära, erfarenheter av någon som inte kan arbeta p g a sjukdom eller arbetslöshet.
Jag brukar förklara, att om vi har 100 personer med arbete och 100 utan så får de med arbete försörja 2 på sin lön. Antag att av de utan arbete ar 50 arbetslösa, om de får ett eget arbete minskar behovet av bidrag. De med arbete blir nu 150 som ska försörja 50, bidragens summa minskar och skatten för de med arbete minskar.

Att alternativet till att inte arbeta heter bidrag sitter oroväckande djupt efter alla år med (S)-regering. Alternativet borde vara att genom olika förenklingar i regelsystem och avgiftssystem underlätta för entreprenörer att skapa arbetsplatser.

I Sverige har vi många bra produktutvecklare men mindre bra investerare. Nyligen var det "spejare" från USA här för att leta efter produkter inom grön energi, tidigare har många bra produkter exporterats till Japanska företag. Här måste vi bli bättre på att bilda företag kring de nya produkterna i Sverige.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar