lördag 15 maj 2010

Kostnad eller investering?


Ofta när vi sitter med budgetarbetet ser man alla utgifter som kostnader. Men när man efter några år ser tillbaka på verksamheten inser man att mycket av vår verksamhet ska betraktas som investeringar. Vår satsning på fritidsgårdar i Garphyttan och Vintrosa och vårt aktiva stöd till nattvandrarna i Garphyttan är exempel på lyckade investeringar i vår och ungdomarnas framtid.

I Härryda satsade kommunen pengar i ett fotbollslag där ungdomar som strulat till det för sig skulle få en ny chans. Ledarna anställdes som ungdomsledare och alla skulle få vara med. Idag avancerar laget i tabellerna och kommunen minskar sin ekonomiska insats. Laget har blivit ett "riktigt" lag som nu lever sitt eget liv. Det intressanta är den kalkyl kommunen gjorde (se bild) och som visar att man "sparat" mer än 8 miljoner på 5 år.

Jag kommer även i fortsättningen att betrakta satsningar på vår ungdom som investering i framtiden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar