söndag 27 september 2009

Vecka 39 eller framtiden börjar nu


Veckan börjar bra, är på Gotland och besöker några kunder och får ett avslut på en bra affär. Innebär att vi har några veckors arbete säkrat för våra medarbetare på ön.
På onsdag högtidsdag med Frimurarna i Karlskoga, alltid trevligt och en upplevelse helt skild från vardagslivet. Men med bra kunskaper som man har nytta av i alla sammanhang.
Torsdagen går åt för justering av nämndprotokoll, möte med förvaltningen och förberedelse för nästa nämndmöte. På jobbet går vi in i slutspurten för ett anbud på en lite större bergvärmecentral. Ett offertarbete är alltid ett teamwork med många inblandade, i mitt fall fördelade på ett otal olika företag.
Fredag förmiddag är det ordförandemöte, bl a presenterar Klimatkontoret sitt arbete och redovisar hur Örebro kommun ska minska sina CO2 utsläpp med 40% mellan 2000 - 2020. Tills idag har vi minskat med 3 - 4%! Men föredragshållaren är optimist och visar i diagram att det är möjligt. På kvällen rapporterar Aktuellt att försäljningen av miljöbilar ökar medan försäljningen av E85 minskar. Det visar i blixtbelysning hur svårt det är att styra utvecklingen mot en friskare jord. Det är tydligen bara penningen som har någon makt.
På eftermiddagen är vårt anbud klart och jag lämnar in det för registrering hos kunden.
Veckan avslutas med ett dop av en ny släkting. Det är för hans framtid vi måste lyckas med vårt miljöarbete, oavsett om bensinen är något billigare än E85.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar