torsdag 13 augusti 2009

Imigrationsverket och Irak

Just nu känns det jobbigt att vara fritidspolitiker i ett parti som ingår i den regerande alliansen. De senaste rapporterna om hemvändande irakier som Sveriges Radio (bl a programmet Konflikt) redovisat, visar en attityd och människouppfattning från myndigheternas sida som ligger långt ifrån min uppfattning. Hela regelverket som styr myndighetens arbete faller tillbaka på regeringsbeslut tagna av alliansregeringen.
Jag har en längre tid förvånats över att ena handen (emigrationsverket) försöker göra sig av med alla, ganska företagssamma, människor som inte vill annat än att skapa sig ett nytt liv hos oss samtidigt som den andra handen pratar om arbetskraftsinvandring. Det kan ju mycket väl vara så att de som kommit inte uppfyller alla regler för att få flyktingstatus, men varför kan de då inte få stanna som en del av arbetskraftsinvandringen? De flesta som lyckas hitta till oss är verkligen handlingskraftiga och vill inget annat än att få ett arbete och komma in i samhället. De är dessutom vana att ta vara på sig själva från det samhälle som de kommer från.
Med en mer human inställning till våra medmänniskor så löser vi också problemet med de papperslösa, som tvingats gömma sig för att inte bli tillbakasända till ett ovisst öde. Ett öde som inte kan uppstå om man får välja att bosätta sig här och klara sin egen försörjning utan att erhålla flyktingstatus.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar