lördag 7 februari 2009

Varför en blogg?

Jag vill visa på vardagen för en fritidspolitiker som samtidigt har ett eller fler arbeten att sköta för att försörja sig och sin familj. Nu har jag en lite mer priviligierad ställning eftersom jag driver ett eget och ett delägt företag, jag kan styra min tid lite friare än de som har en anställning. I mina företag är jag konsult respektive entreprenör med energi i fastigheter som främsta område.
Som fritidspolitiker är jag denna mandatperiod ordförande (FP) i Tysslinge lokala nämnd, som tillhör Örebro kommun. Vårt ansvar är fritidsgårdar, bilbliotek och att i övrigt ta tillvara bygdens intressen gentemot staden. Tysslinge är ett ytterområde (stadsnära glesbygd) som ofta kommer i skuggan av Örebros bekymmer och behov av kostnadskrävande lösningar.
Att arbeta med utvecklingfrågor är ett inspirerande uppdrag och det är lätt att det tar överhanden. Vi besökte, med hela nämnden och förvaltningen, Svartådalen utanför Sala i december 2008. Inspirationen efter et besöket sitter fortfarande kvar. Vi har även dragit igång ett Leader arbete, Mellansjölandet, där jag sitter med i LAG för kommunens räkning. Förra helgen hade vi arbetsmöte i 24 timmar. I denna vecka har vi haft presidiemöte, som föregår nämndens sammanträden. Ett tillfälle för majoritet och opposition att komma överens om ärendelista och lösningar. I torsdags kväll var det gruppmöte med majoritetsgruppen för diskussion och förslag till beslut på de olika ärendena.
Vi har haft en del bus i området av några yngre invånare, så det blev ett möte med fältassistenter, sociala nämnden och förvaltningen för att hitta lösningar.
Vi har detta år fått investeringsbidrag för att ordna nytt klubbhus till vår idrottsanläggning, Kilsbergsvallen. Vi hade ett första möte i veckan för att hitta en byggledare.
Vi kommer att ha en företagarmässa för att visa upp bygdens företagare för varandra och för blivande kunder. Samtidigt ska vi försöka skapa ett forum där de kan träffas för utbyte av idéer och gemensam utveckling av företagsamheten.
På tisdag kommande vecka har vi nämndsammanträde. Jag håller nu på att färdigställa bl a en rapport på hur arbetet med Örebro kommuns nya översiktsplan går. Vi är en arbetsgrupp som ka skriva ett remissvar till slutet av februari.
Tur att det finns gråa helgdagar, idag har det varit -2 oC, grått och ca 30 cm nysnö, en perfekt dag att sitta vid datorn och producera.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar