lördag 14 februari 2009

Tid för eftertanke

Tre timmars lugn resa med färjan till Visby. Ingen eller svag täckning på det mobila nätet ger tid över till eftertanke och att skriva underlag till min blogg.

Veckan har varit hektisk med långa resor till Östhammar, där vi (FastighetsEnergi) har två intressanta projekt med konvertering till bergvärme. Resorna ger möjlighet att sluka kriminalromaner som ljudböcker. Något jag nyttjar till mitt biblioteks stora glädje.

Politiskt har vi haft gruppmöte och nämndmöte i veckan. De viktigaste besluten var att besluta om årets budget och avvisa ett avtalsförslag från en annan driftsnämnd gällande skötsel av de idrottsanläggningar som ligger inom Tysslinge. Där är vi inte överens om vem som ska betala, hela vår nämnd är dock enig om att det inte ska belasta vår budget.

De mer roliga besluten var en rapport från två elever i 3:e ring som avslutat ett projekt med våra ungdomar och rapporter från arbetsgrupperna som arbetar med utveckling av Vintrosa Centrum respektive Örebro kommuns kommande översiktsplan. Idéerna flödar och det är nu en positivare rörelse i samhället än för ett par år sedan. Vi är på rätt väg!

När det gäller utvecklingen av verksamhetsområdet vid nya motorvägen (E18/Vintrosa) börjar det röra på sig. I Nerikes Allehanda har det skrivits om en del olika projekt som kan vara på gång. Nu ringer andra och vill boka möte för att diskutera olika lösningar. Vårt idoga arbete med att ”så små frön” börjar bära frukt. När jag började som fritidspolitiker fick jag reda på att politik är tjat, tjat och ännu mer tjat. Något som vi arbetar efter för att få den positiva utveckling av Tysslinge som vi bestämde oss för när vi gick på denna mandatperiod.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar