måndag 29 december 2014

Några tankar vid årets slut

Som fritidspolitiker finns det några uttryck som skrämmer och förvånar mig.

1. ”jag är inte intresserad av politik” alternativt ”politik är inget för mig”. Det är skrämmande eftersom de allra flesta beslut som vi politiker fattar berör många människor. Det visar sig också när det blir protester mot ett beslut att de berörda av beslutet visst är intresserade av just det beslutet. Hade det intresset visat sig tidigare hade kanske beslutet blivit ett annat. Det är praktisk demokrati.

2. ”politiker fattar bara beslut som gynnar dem själva”. För det första finns det ingen grund för påståendet, det bygger på en attityd av förakt och förmodligen ett allmänt ointresse (se ovan).
Vi politiker har en idé om hur samhället ska se ut, en idé som ser olika ut för varje politiker och parti. Vi fattar beslut utefter denna idé. Därför är det viktigt att Du inför varje val tar reda på vad just din politiker och parti har för idé. Det är ju du som väljer dina politiker!

3. ”varför kan inte de olika partierna samarbeta” och ”de rödgröna och alliansen beter sig som barn i sandlådan”. Allt samarbete bygger på att man har en gemensam syn på hur olika problem i samhället ska lösas. Att man har en idé om det framtida samhället som överensstämmer i stort. Varför kunde då inte de rödgröna och alliansen samarbeta i riksdagen? Just för att de båda parterna har så olika idé om hur man löser framtida problem som arbetslöshet, bostadsbrist, utanförskap mm. Höjda skatter, höjda bidrag och mindre utrymme för individens val står mot arbetslinjen och större valfrihet för individens egna beslut.

4. ”alla problem i samhället beror på politikernas felaktiga beslut”. Du har de politiker som du har valt, så man kan bli filosofisk och diskutera vem som har ansvaret för hur samhället ser ut. Vi politiker gör nog så gott vi kan, men vi lever alla i en global värld där bankkriser, oroligheter och krig, flyktingströmmar etc ständigt skapar nya förutsättningar.
Eftersom många av de beslut som berör den enskilda människan fattas i EU Parlamentet är det viktigt att även vid EU-valet vara aktiv och ta reda på vad de olika politikerna har för agenda. Kanske ännu viktigare vid detta val eftersom de olika politikerna agerar där som individer, inte som en del i ett parti.

Detta är några av de tankar som jag har efter att ha läst i lokaltidningens snabbenkäter "på sta´n" och Sveriges Radios program Ring P1.
Nu önskar jag dig ett Gott Nytt År 2015 med förhoppning om att du kommer att bli mer intresserad av vad vi politiker står för och vilket samhälle just din politiker önskar sig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar