torsdag 28 oktober 2010

Dags för Svartskalle-demokraternas parti

Dagens nyhet i Nerikes Allehanda. Invandrarna i Örebro är skrämda av SDs framgångar och inte imponerade av de etablerade partiernas integrationsarbete i praktiken. Men är det rätt väg att gå? Jag anser att detta parti ytterligare skärper konflikten i samhället i stället för att minska den.
Jag föreslår att de som överväger att bli medlemmar i detta parti istället väljer att engagera sig i något av de etablerade partierna och hjälper oss redan aktiva att få en bättre och fungerande integrationspolitik. Tillsammans bryter vi ner de gränser som fortfarande finns.
I Tysslinge (del av Örebro) har vi för andra året haft vår "Kulturbroar i Tysslinge" som är ett arrangemang tillsammans med ÖBO, Tysslinge lokala nämnd/förvaltning och invandrarorganisationerna i Vivalla - Varberga - Oxhagen. I år var vi ca 3 000 som träffades en eftermiddag och tog del av våra olika kulturer i vidaste mening. Ett litet steg för att skapa kommunikation mellan olika grupper i samhället.
Eftersom jag är aktiv i Folkpartiet Liberalerna hälsar jag dig välkommen till oss så vi gemensamt kan arbeta för ett bättre Sverige!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar