torsdag 19 augusti 2010

Nyföretagen är garant för framtida levnadsstandard

Någon har räknat ut, att om de som nu går i pension ska få samma standard som deras föräldrar under sin pension, krävs ca 150 000 nya företag med i snitt 8 anställda. Detta bara för att skapa det skatteunderlag som erfordras.
Alternativet är drastiskt höjda skatter, något som med automatik bromsar nyföretagande och arbetsvilja och därmed inget egentligt alternativ.

Det är ganska kortsiktigt att diskutera om det under kommande mandatperiod ska sänkas någon skattesats eller inte. Vi borde istället fundera på hur vi kan skapa en miljö där våra ungdomar finner trygghet i att driva eget företag. För utan dem kommer vi inte ha några möjligheter att behålla den standard som vi idag har.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar