lördag 30 januari 2010

Speciellt till dig i Tysslinge

Idag skriver jag speciellt till dig som bor och verkar i Tysslinge (Örebro). I år är det åter ett valår och den politiska organisationen inom kommunen är åter uppe för diskussion. Och som vanligt handlar det om att koncentrera till centralorten och minska den politiska och kommunala representationen i ytterområdena.

Spelar det då någon roll om det finns en nämnd/grupp som aktivt arbetar för bygdens överlevnad och utveckling?
Ja! Jag är övertygad om att vi inte hade haft:

* Fritidsgårdar och fritidsklubbar i Garphyttan och Vintrosa
* 50 nya tomter för villabebyggelse i Garphyttan
* detaljplan på ett bostadshus i Vintrosa för hyres- och bostadsrätter
* ett aktivt samarbete mellan Örebro och Lekebergs kommuner för att gemensamt utveckla omådet Vintrosa - Lanna
* en mer rättvis och likasyn på bad och idrottsanläggningar mellan centralorten och ytterområden
* Tysslinge företagare och Kulturbroar i Tysslinge
* utveckling av turismen i hela området inklusive Ånnaboda och Kilsbergen

om vi inte aktivt och envist arbetat för vårt område.

Nu kan man fundera på om det behöver vara en regelrätt nämnd eller om man kan arbeta med ett byalag eller liknande. Jag har hela tiden ansett, och försökt påverka, att de lokala nämnderna har onödigt stora nämnder. Vår nämnd kostar ca 500 000 kr/år och vi skulle kunna använda en del av den summan till ännu mer utveckling.
Lokala nämndens budget för 2010 är drygt 4 miljoner kronor, felräkningspengar i det stora hela och mindre än flera nämnders besparingar 2009. Att slopa de lokala nämnderna kan knappast vara en kostnadsfråga.

Nu vill jag att DU hör av dig. Jag har en del tankar om hur vi ska kunna arbeta vidare men jag vill höra dina tankar och idéer. Du når mig på larz.lundberg@liberal.se eller via "kommentera".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar