söndag 17 januari 2010

"Gränslöst samarbete"

För dig som inte är bevandrad i området vill jag berätta att det för något år sedan öppnades en ny motorväg från Örebro österut. För ytterligare några år tillbaka bröt sig en del av Örebro kommun ut och bildade Lekebergs kommun. Den nya motorvägen går i vårt område (Tysslinge) och i Lekebergs kommun. Vi gränsar till varandra och har på lokal nivå en längre tid fört samtal om hur vi gemensamt kan utveckla "gränstrakterna" med verksamhetsområden. En gemensam utveckling för hela området.

Under arbetets gång dyker gammalt groll upp, farhågor om att åter hamna inom alternativt bli beroende av Örebro igen. Det tar också tid att övertyga politikerna i Örebro, som ser detta som en liten fråga långt ut i periferin. För oss som verkar och bor i detta område är det viktigt att bygden utvecklas så att vi får behålla den basservice som alla kommunens innevånare har rätt att kräva.

Nu börjar det dock hända saker. Örebro kommun/Programnämnd Samhällsbyggnad har tagit ett första beslut att stödja ett samarbete för att hitta olika förslag till lösningar. Inom kort tar även Lekebergs kommun ett liknande beslut.

För mig som förutom fritidspolitiker är egenföretagare och entreprenör är alla dessa sega turer frustrerande. När jag gick in som aktiv fritidspolitiker fick jag dock rådet att politik är "tjat och åter tjat" och demokrati måste ta tid.
Så nu tjatar jag vidare för att få detta projekt i hamn. Det finns mer som ligger i "pipelinen", så det kan bli en intressant vår.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar