måndag 20 juli 2009

Entreprenörer och förvaltare

Jag har förmånen att få tillbringa en del av min tid på Gotland, och därför följer jag vad som händer på ön via internet. Som på många platser finns det på Gotland ett par riktiga entreprenörer. Enlig mig är en entreprenör en person som får saker och ting gjorda, som inte ser hinder i lagar och tjänstemäns begränsande tankesätt.

Strax innan turistsäsongen startar på Gotland meddelade kommunens tjänstemän att några av de stugor som uppförts stod fel enligt handlingarna. Nu hade dessa hus stått på plats ett tag och var givetvis uthyrda sedan länge, så det kraftiga vitet som var kopplat med tjänstemännens skrivelse var "säkra pengar" till kommunen.
Tjänstemännens beslut överklagades och våra entreprenörer fick delvis rätt.

Nu kan man fundera över de olika aktörernas roller. Enligt mig ska kommunens/länstyrelsens förvaltningar vara den hjälpande hand som en riktig entreprenör så väl behöver. Det är viktigt att tjänstemännen inte hamnar i "millimetertänkande" utan kan se slutmålet och hantera eventuella avvikelser och frågor på ett positivt sätt.

Antalet entreprenörer är begränsat i vårt samhälle, förvaltare finns det däremot gott om. Så var rädd om de entreprenörer som orkar att år efter år skapa förutsättningar för framtida verksamheter.
Det är entreprenörerna som driver samhällsutvecklingen, inte förvaltarna!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar